استعلام سریع

فایل خود را انتخاب کنید
فرمت‌های قابل ارسال: JPEG, PNG, PDF, Excel, Word

استعلام سریع

فایل خود را انتخاب کنید
فرمت‌های قابل ارسال: JPEG, PNG, PDF, Excel, Word

بیشترین جست و جوها

دسته‌بندی‌ها

دانشنامه

تولید کنندگان

در حال پردازش...

قیمت لوله صنعتی

راهنمای خرید به صرفه
قیمت‌ها بر اساس تومان و بدون احتساب 9% مالیات است.
سایز
استاندارد
محل بارگیری
ضخامت
حالت
برند
واحد
قیمت‌ها به تومان است. قیمت
به‌روزرسانی
سفارش
نوسان
1 اینچ
ST37
انبار تهران
2
بندیل
کارخانه
کیلوگرم
34404
23 اسفند | 09:20
ضخامت: 2
حالت: بندیل
برند: کارخانه
واحد: کیلوگرم
1.1/2 اینچ
ST37
انبار تهران
2
بندیل
کارخانه
کیلوگرم
34863
23 اسفند | 09:20
ضخامت: 2
حالت: بندیل
برند: کارخانه
واحد: کیلوگرم
1/2 اینچ
ST37
انبار تهران
2
بندیل
کارخانه تهران
کیلوگرم
34863
23 اسفند | 09:20
ضخامت: 2
حالت: بندیل
برند: کارخانه تهران
واحد: کیلوگرم
2 اینچ
ST37
انبار تهران
2
بندیل
کارخانه
کیلوگرم
34863
23 اسفند | 09:20
ضخامت: 2
حالت: بندیل
برند: کارخانه
واحد: کیلوگرم
2.1/2 اینچ
ST37
انبار تهران
2
بندیل
کارخانه
کیلوگرم
34863
23 اسفند | 09:20
ضخامت: 2
حالت: بندیل
برند: کارخانه
واحد: کیلوگرم
3 اینچ
ST37
انبار تهران
2
بندیل
کارخانه
کیلوگرم
34863
23 اسفند | 09:20
ضخامت: 2
حالت: بندیل
برند: کارخانه
واحد: کیلوگرم
3/4 اینچ
ST37
انبار تهران
2
بندیل
کارخانه
کیلوگرم
34863
23 اسفند | 09:20
ضخامت: 2
حالت: بندیل
برند: کارخانه
واحد: کیلوگرم
4 اینچ
ST37
انبار تهران
2
بندیل
کارخانه
کیلوگرم
34863
23 اسفند | 09:20
ضخامت: 2
حالت: بندیل
برند: کارخانه
واحد: کیلوگرم
سایز
استاندارد
محل بارگیری
ضخامت
حالت
برند
واحد
قیمت‌ها به تومان است. قیمت
به‌روزرسانی
سفارش
نوسان
1 اینچ
ST37
انبار تهران
2/5
بندیل
کارخانه
کیلوگرم
34404
23 اسفند | 09:20
ضخامت: 2/5
حالت: بندیل
برند: کارخانه
واحد: کیلوگرم
1.1/2 اینچ
ST37
انبار تهران
2/5
بندیل
کارخانه
کیلوگرم
34404
23 اسفند | 09:20
ضخامت: 2/5
حالت: بندیل
برند: کارخانه
واحد: کیلوگرم
1/2 اینچ
ST37
انبار تهران
2/5
بندیل
کارخانه
کیلوگرم
34404
23 اسفند | 09:20
ضخامت: 2/5
حالت: بندیل
برند: کارخانه
واحد: کیلوگرم
2 اینچ
ST37
انبار تهران
2/5
بندیل
کارخانه
کیلوگرم
34404
23 اسفند | 09:20
ضخامت: 2/5
حالت: بندیل
برند: کارخانه
واحد: کیلوگرم
2.1/2 اینچ
ST37
انبار تهران
2/5
بندیل
کارخانه
کیلوگرم
34404
23 اسفند | 09:20
ضخامت: 2/5
حالت: بندیل
برند: کارخانه
واحد: کیلوگرم
3 اینچ
ST37
انبار تهران
2/5
بندیل
کارخانه
کیلوگرم
34404
23 اسفند | 09:20
ضخامت: 2/5
حالت: بندیل
برند: کارخانه
واحد: کیلوگرم
3/4 اینچ
ST37
انبار تهران
2/5
بندیل
کارخانه
کیلوگرم
34404
23 اسفند | 09:20
ضخامت: 2/5
حالت: بندیل
برند: کارخانه
واحد: کیلوگرم
4 اینچ
ST37
انبار تهران
2/5
بندیل
کارخانه
کیلوگرم
34404
23 اسفند | 09:20
ضخامت: 2/5
حالت: بندیل
برند: کارخانه
واحد: کیلوگرم
6 اینچ
ST37
انبار تهران
2/5
بندیل
کارخانه
کیلوگرم
34404
23 اسفند | 09:20
ضخامت: 2/5
حالت: بندیل
برند: کارخانه
واحد: کیلوگرم
سایز
استاندارد
محل بارگیری
ضخامت
حالت
برند
واحد
قیمت‌ها به تومان است. قیمت
به‌روزرسانی
سفارش
نوسان
1 اینچ
ST37
انبار تهران
3
بندیل
کارخانه
کیلوگرم
34404
23 اسفند | 09:20
ضخامت: 3
حالت: بندیل
برند: کارخانه
واحد: کیلوگرم
1.1/4 اینچ
ST37
انبار تهران
3
بندیل
کارخانه
کیلوگرم
34404
23 اسفند | 09:20
ضخامت: 3
حالت: بندیل
برند: کارخانه
واحد: کیلوگرم
1.1/2 اینچ
ST37
انبار تهران
3
بندیل
کارخانه
کیلوگرم
34404
23 اسفند | 09:20
ضخامت: 3
حالت: بندیل
برند: کارخانه
واحد: کیلوگرم
2 اینچ
ST37
انبار تهران
3
بندیل
کارخانه
کیلوگرم
34404
23 اسفند | 09:20
ضخامت: 3
حالت: بندیل
برند: کارخانه
واحد: کیلوگرم
2.1/2 اینچ
ST37
انبار تهران
3
بندیل
کارخانه
کیلوگرم
34404
23 اسفند | 09:20
ضخامت: 3
حالت: بندیل
برند: کارخانه
واحد: کیلوگرم
3 اینچ
ST37
انبار تهران
3
بندیل
کارخانه
کیلوگرم
34404
23 اسفند | 09:20
ضخامت: 3
حالت: بندیل
برند: کارخانه
واحد: کیلوگرم
4 اینچ
ST37
انبار تهران
3
بندیل
کارخانه
کیلوگرم
34404
23 اسفند | 09:20
ضخامت: 3
حالت: بندیل
برند: کارخانه
واحد: کیلوگرم
6 اینچ
ST37
انبار تهران
3
بندیل
کارخانه
کیلوگرم
34404
23 اسفند | 09:20
ضخامت: 3
حالت: بندیل
برند: کارخانه
واحد: کیلوگرم
سایز
استاندارد
محل بارگیری
ضخامت
حالت
برند
واحد
قیمت‌ها به تومان است. قیمت
به‌روزرسانی
سفارش
نوسان
2.1/2 اینچ
ST37
انبار تهران
4
بندیل
کارخانه
کیلوگرم
34404
23 اسفند | 09:20
ضخامت: 4
حالت: بندیل
برند: کارخانه
واحد: کیلوگرم
3 اینچ
ST37
انبار تهران
4
بندیل
کارخانه
کیلوگرم
34404
23 اسفند | 09:20
ضخامت: 4
حالت: بندیل
برند: کارخانه
واحد: کیلوگرم
4 اینچ
ST37
انبار تهران
4
بندیل
کارخانه
کیلوگرم
34404
23 اسفند | 09:20
ضخامت: 4
حالت: بندیل
برند: کارخانه
واحد: کیلوگرم
6 اینچ
ST37
انبار تهران
4
بندیل
کارخانه
کیلوگرم
34404
23 اسفند | 09:20
ضخامت: 4
حالت: بندیل
برند: کارخانه
واحد: کیلوگرم
سایز
استاندارد
محل بارگیری
ضخامت
حالت
برند
واحد
قیمت‌ها به تومان است. قیمت
به‌روزرسانی
سفارش
نوسان
3 اینچ
ST37
انبار تهران
6
بندیل
کارخانه
کیلوگرم
34404
23 اسفند | 09:20
ضخامت: 6
حالت: بندیل
برند: کارخانه
واحد: کیلوگرم
4 اینچ
ST37
انبار تهران
6
بندیل
کارخانه
کیلوگرم
34404
23 اسفند | 09:20
ضخامت: 6
حالت: بندیل
برند: کارخانه
واحد: کیلوگرم
6 اینچ
ST37
انبار تهران
6
بندیل
کارخانه
کیلوگرم
34404
23 اسفند | 09:20
ضخامت: 6
حالت: بندیل
برند: کارخانه
واحد: کیلوگرم

ما در این بخش به بررسی عوامل تاثیرگذار بر قیمت لوله صنعتی، مشخصات فنی، انواع و نحوه خرید آن می‌پردازیم. شما عزیزان به راحتی با مراجعه به لیست قیمت لوله صنعتی که در زیر قرار دارد و براساس ضخامت تقسیم‌بندی شده است، از قیمت روز این محصول اطلاع یابید و با برقراری تماس با شماره 02162999080 نسبت به ثبت سفارش و دریافت مشاوره رایگان اقدام کنید.
سوالات متداول
چه عواملی بر قیمت لوله اثر گذار است؟

عواملی مانند ضخامت، ابعاد، ورن و جنس از مهم‌ترین موارد اثر گذار بر قیمت لوله هستند. شما می‌توانید با مراجعه به سایت مهد فولاد از به‌روزترین قیمت لوله اطلاع پیدا کنید.

چطور از کیفیت لوله‌ای که می‌خواهم بخرم، اطمینان پیدا کنم؟

شما می‌توانید با مراجعه به سایت و خواندن مشخصات فنی و گواهی محصول یا مشاوره گرفتن از کارشناسان خبره مهدفولاد از کیفیت لوله مورد نظر خود اطمینان حاصل کنید.

چگونه می‌توان از وزن لوله مورد نیاز خود مطلع شد؟

شما عزیزان می‌توانید با مراجعه به سایت مهدفولاد و استفاده از جدول محاسبه وزن، از حجم و وزن لوله مورد نظر خود اطلاع پیدا کنید.