basket سبد استعلام
منو

قیمت میلگرد

برای اطلاع از قیمت روز میلگردهای موجود در بازار، و مناسب ترین قیمت های این محصول جداول قیمت زیر را مشاهده نمایید. برخی از عوامل تاثیرگذار بر قیمت میلگرد شامل شرایط بازار، میزان عرضه و تقاضا، قیمت آهن و نرخ دلار است. با تغییر هرکدام از این فاکتورها، قیمت میلگرد با کاهش یا افزایش مواجه خواهد شد. کارخانه‌های تولید میلگرد در ایران طبق معیارهای کیفی، قیمت متفاوتی برای محصولات خود ارائه می‌دهند.

 

مشاهده بیشتر

وظیفه اصلی میلگرد محافظت از ساختار بتن و استحکام بخشی به سازه است. با توجه به استفاده گسترده میلگرد در صنعت ساختمان سازی، شناخت عوامل موثر بر قیمت آن، به منظور برآورد هزینه های تمام شده ی پروژه ی عمرانی بسیار ضروری است.

قیمت میلگرد در بازار

نحوه خرید میلگرد از مهد فولاد

برای خرید میلگرد و شناخت انواع آن، می توانید با کارشناسان ما تماس بگیرید. برای ارتباط با بخش فروش میلگرد با شماره ۶۲۹۹۹۰۸۰ داخلی 100 را تماس برقرار نمایید. کارشناسان ما در طی مشاوره، شما را راهنمایی می‌نمایند. 

مشاهده کمتر

دسته بندی ها

لیست قیمت‌ها

میلگرد آجدار کویر کاشان
calendar آخرین بروزرسانی: 1401/06/27 12:45
محص‍ول حالت سایز واحد استاندارد قیمت کارخانه قیمت بنگاه
میلگرد آجدار 8 (A2) کویر کاشان 12متر 8 کیلوگرم A2 تماس بگیرید تماس بگیرید
میلگرد آجدار 10 (A2) کویر کاشان 12متر 10 کیلوگرم A2 تماس بگیرید تماس بگیرید
میلگرد آجدار 12 (A2) کویر کاشان 12متر 12 کیلوگرم A2 تماس بگیرید تماس بگیرید
میلگرد آجدار 8 (A3) کویر کاشان 12متر 8 کیلوگرم A3 تماس بگیرید تماس بگیرید
میلگرد آجدار 10 (A3) کویر کاشان 12متر 10 کیلوگرم A3 تماس بگیرید تماس بگیرید
میلگرد آجدار 12 (A3) کویر کاشان 12متر 12 کیلوگرم A3 تماس بگیرید تماس بگیرید
میلگرد آجدار 14 (A3) کویر کاشان 12متر 14 کیلوگرم A3 تماس بگیرید تماس بگیرید
میلگرد آجدار 16 (A3) کویر کاشان 12متر 16 کیلوگرم A3 تماس بگیرید تماس بگیرید
میلگرد آجدار 18 (A3) کویر کاشان 12متر 18 کیلوگرم A3 تماس بگیرید تماس بگیرید
میلگرد آجدار 20 (A3) کویر کاشان 12متر 20 کیلوگرم A3 تماس بگیرید تماس بگیرید
میلگرد آجدار 22 (A3) کویر کاشان 12متر 22 کیلوگرم A3 تماس بگیرید تماس بگیرید
میلگرد آجدار 25 (A3) کویر کاشان 12متر 25 کیلوگرم A3 تماس بگیرید تماس بگیرید
میلگرد آجدار 28 (A3) کویر کاشان 12متر 28 کیلوگرم A3 تماس بگیرید تماس بگیرید
میلگرد آجدار 32 (A3) کویر کاشان 12متر 32 کیلوگرم A3 تماس بگیرید تماس بگیرید
میلگرد آجدار 36 (A3) کویر کاشان 12متر 36 کیلوگرم A3 تماس بگیرید تماس بگیرید
میلگرد آجدار 40 (A3) کویر کاشان 12متر 40 کیلوگرم A3 تماس بگیرید تماس بگیرید
میلگرد آجدار راد همدان
calendar آخرین بروزرسانی: 1401/06/27 12:45
محص‍ول حالت سایز واحد استاندارد قیمت کارخانه قیمت بنگاه
میلگرد آجدار 8 راد همدان 12متر 8 کیلوگرم A2 174,750 تماس بگیرید
میلگرد آجدار 10 راد همدان 12متر 10 کیلوگرم A2 172,250 تماس بگیرید
میلگرد آجدار 12 راد همدان 12متر 12 کیلوگرم A3 168,750 تماس بگیرید
میلگرد آجدار 14 راد همدان 12متر 14 کیلوگرم A3 167,750 تماس بگیرید
میلگرد آجدار 16 راد همدان 12متر 16 کیلوگرم A3 167,750 تماس بگیرید
میلگرد آجدار 18 راد همدان 12متر 18 کیلوگرم A3 167,750 تماس بگیرید
میلگرد آجدار 20 راد همدان 12متر 20 کیلوگرم A3 167,750 تماس بگیرید
میلگرد آجدار 22 راد همدان 12متر 22 کیلوگرم A3 167,750 تماس بگیرید
میلگرد آجدار 25 راد همدان 12متر 25 کیلوگرم A3 168,250 تماس بگیرید
میلگرد آجدار 28 راد همدان 12متر 28 کیلوگرم A3 168,250 تماس بگیرید
میلگرد آجدار 32 راد همدان 12متر 32 کیلوگرم A3 169,750 تماس بگیرید
میلگرد آجدار شاهین بناب
calendar آخرین بروزرسانی: 1401/06/27 12:45
میلگرد آجدار ابهر
calendar آخرین بروزرسانی: 1401/06/27 12:45
محص‍ول حالت سایز واحد استاندارد قیمت کارخانه قیمت بنگاه
میلگرد آجدار 8 (A2) ابهر 12متر 8 کیلوگرم A2 159,000 160,000
میلگرد آجدار 10 (A2) ابهر 12متر 10 کیلوگرم A2 153,000 156,000
میلگرد آجدار 12 (A2) ابهر 12متر 12 کیلوگرم A2 153,000 156,000
میلگرد آجدار 10 (A3) ابهر 12متر 10 کیلوگرم A3 تماس بگیرید تماس بگیرید
میلگرد آجدار 12 (A3) ابهر 12متر 12 کیلوگرم A3 تماس بگیرید تماس بگیرید
میلگرد آجدار 14 (A3) ابهر 12متر 14 کیلوگرم A3 154,000 156,000
میلگرد آجدار 16 (A3) ابهر 12متر 16 کیلوگرم A3 154,000 156,000
میلگرد آجدار 18 ( A3) ابهر 12متر 18 کیلوگرم A3 154,000 156,000
میلگرد آجدار 20 (A3) ابهر 12متر 20 کیلوگرم A3 154,000 156,000
میلگرد آجدار 22 (A3) ابهر 12متر 22 کیلوگرم A3 154,000 156,000
میلگرد آجدار 25 (A3) ابهر 12متر 25 کیلوگرم A3 154,000 156,000
میلگرد آجدار ظفر بناب
calendar آخرین بروزرسانی: 1401/06/27 12:45
میلگرد آجدار آریان فولاد
calendar آخرین بروزرسانی: 1401/06/23 10:44
محص‍ول حالت سایز واحد استاندارد قیمت کارخانه قیمت بنگاه
میلگرد آجدار 10 (A2) آریان فولاد 12متر 10 کیلوگرم A2 152,500 153,500
میلگرد آجدار 12 (A2) آریان فولاد 12متر 12 کیلوگرم A2 152,500 153,500
میلگرد آجدار 10 (A3) آریان فولاد 12متر 10 کیلوگرم A3 153,500 154,500
میلگرد آجدار 12 (A3) آریان فولاد 12متر 12 کیلوگرم A3 153,500 154,500
میلگرد آجدار 14 (A3) آریان فولاد 12متر 14 کیلوگرم A3 151,500 152,500
میلگرد آجدار 16 (A3) آریان فولاد 12متر 16 کیلوگرم A3 151,500 152,500
میلگرد آجدار 18 (A3) آریان فولاد 12متر 18 کیلوگرم A3 151,500 152,500
میلگرد آجدار 20 (A3) آریان فولاد 12متر 20 کیلوگرم A3 151,500 152,500
میلگرد آجدار 22 (A3) آریان فولاد 12متر 22 کیلوگرم A3 151,500 152,500
میلگرد آجدار 25 (A3) آریان فولاد 12متر 25 کیلوگرم A3 151,500 152,500
میلگرد آجدار شاهرود
calendar آخرین بروزرسانی: 1401/06/23 10:44
محص‍ول حالت سایز واحد استاندارد قیمت کارخانه قیمت بنگاه
میلگرد آجدار 10 شاهرود 12متر 10 کیلوگرم A3 تماس بگیرید تماس بگیرید
میلگرد آجدار 12 شاهرود 12متر 12 کیلوگرم A3 تماس بگیرید تماس بگیرید
میلگرد آجدار 14 شاهرود 12متر 14 کیلوگرم A3 154,500 تماس بگیرید
میلگرد آجدار 16 شاهرود 12متر 16 کیلوگرم A3 154,500 تماس بگیرید
میلگرد آجدار 18 شاهرود 12متر 18 کیلوگرم A3 154,500 تماس بگیرید
میلگرد آجدار 20 شاهرود 12متر 20 کیلوگرم A3 154,500 تماس بگیرید
میلگرد آجدار 22 شاهرود 12متر 22 کیلوگرم A3 154,500 تماس بگیرید
میلگرد آجدار 25 شاهرود 12متر 25 کیلوگرم A3 154,500 تماس بگیرید
میلگرد آجدار 28 شاهرود 12متر 28 کیلوگرم A3 154,500 تماس بگیرید
میلگرد آجدار 32 شاهرود 12متر 32 کیلوگرم A3 154,500 تماس بگیرید
میلگرد آجدار سمنان
calendar آخرین بروزرسانی: 1401/06/23 10:44
محص‍ول حالت سایز واحد استاندارد قیمت کارخانه قیمت بنگاه
میلگرد آجدار 8 سمنان 12متر 8 کیلوگرم A3 169,000 174,000
میلگرد آجدار 10 سمنان 12متر 10 کیلوگرم A3 تماس بگیرید تماس بگیرید
میلگرد آجدار 12 سمنان 12متر 12 کیلوگرم A3 تماس بگیرید تماس بگیرید
میلگرد آجدار امیرکبیر
calendar آخرین بروزرسانی: 1401/06/23 10:44
محص‍ول حالت سایز واحد استاندارد قیمت کارخانه قیمت بنگاه
میلگرد آجدار 8 (A2) امیرکبیر 12متر 8 کیلوگرم A2 161,000 165,000
میلگرد آجدار 10 (A2) امیرکبیر 12متر 10 کیلوگرم A2 158,500 163,000
میلگرد آجدار 10 (A3) امیرکبیر 12متر 10 کیلوگرم A3 160,500 164,000
میلگرد آجدار 12 (A3) امیرکبیر 12متر 12 کیلوگرم A3 158,500 162,500
میلگرد آجدار 14 (A3) امیرکبیر 12متر 14 کیلوگرم A3 154,000 154,000
میلگرد آجدار 16 (A3) امیرکبیر 12متر 16 کیلوگرم A3 154,000 154,000
میلگرد آجدار 18 (A3) امیرکبیر 12متر 18 کیلوگرم A3 154,000 154,000
میلگرد آجدار 20 (A3) امیرکبیر 12متر 20 کیلوگرم A3 154,000 154,000
میلگرد آجدار 22 (A3) امیرکبیر 12متر 22 کیلوگرم A3 154,000 154,000
میلگرد آجدار 25 (A3) امیرکبیر 12متر 25 کیلوگرم A3 154,000 154,000
میلگرد آجدار 28 (A3) امیرکبیر 12متر 28 کیلوگرم A3 154,000 154,000
میلگرد آجدار 32 (A3) امیرکبیر 12متر 32 کیلوگرم A3 154,000 154,000
میلگرد آجدار فایکو
calendar آخرین بروزرسانی: 1401/06/23 10:44
محص‍ول حالت سایز واحد استاندارد قیمت کارخانه قیمت بنگاه
میلگرد آجدار 10 فایکو 12متر 10 کیلوگرم A3 تماس بگیرید تماس بگیرید
میلگرد آجدار 12 فایکو 12متر 12 کیلوگرم A3 تماس بگیرید تماس بگیرید
میلگرد آجدار 14 فایکو 12متر 14 کیلوگرم A3 152,000 155,000
میلگرد آجدار 16 فایکو 12متر 16 کیلوگرم A3 152,000 155,000
میلگرد آجدار 18 فایکو 12متر 18 کیلوگرم A3 152,000 155,000
میلگرد آجدار 20 فایکو 12متر 20 کیلوگرم A3 152,000 155,000
میلگرد آجدار 22 فایکو 12متر 22 کیلوگرم A3 152,000 155,000
میلگرد آجدار 25 فایکو 12متر 25 کیلوگرم A3 152,000 155,000
میلگرد آجدار 28 فایکو 12متر 28 کیلوگرم A3 152,000 155,000
میلگرد آجدار 32 فایکو 12متر 32 کیلوگرم A3 152,000 155,000
میلگرد آجدار میانه
calendar آخرین بروزرسانی: 1401/06/23 10:44
محص‍ول حالت سایز واحد استاندارد قیمت کارخانه قیمت بنگاه
میلگرد آجدار 10 میانه 12متر 10 کیلوگرم A3 تماس بگیرید تماس بگیرید
میلگرد آجدار 12 میانه 12متر 12 کیلوگرم A3 تماس بگیرید تماس بگیرید
میلگرد آجدار 14 میانه 12متر 14 کیلوگرم A3 154,500 156,000
میلگرد آجدار 16 میانه 12متر 16 کیلوگرم A3 154,500 156,000
میلگرد آجدار 18 میانه 12متر 18 کیلوگرم A3 154,500 156,000
میلگرد آجدار 20 میانه 12متر 20 کیلوگرم A3 154,500 156,000
میلگرد آجدار 22 میانه 12متر 22 کیلوگرم A3 154,500 156,000
میلگرد آجدار 25 میانه 12متر 25 کیلوگرم A3 154,500 156,000
میلگرد آجدار 26 میانه 12متر 28 کیلوگرم A3 154,500 156,000
میلگرد آجدار 32 میانه 12متر 32 کیلوگرم A3 154,500 156,000
میلگرد آجدار نیشابور
calendar آخرین بروزرسانی: 1401/06/23 10:44
محص‍ول حالت سایز واحد استاندارد قیمت کارخانه قیمت بنگاه
میلگرد آجدار 10 نیشابور 12متر 10 کیلوگرم A3 تماس بگیرید تماس بگیرید
میلگرد آجدار 12 نیشابور 12متر 12 کیلوگرم A3 تماس بگیرید تماس بگیرید
میلگرد آجدار 14 نیشابور 12متر 14 کیلوگرم A3 155,000 161,000
میلگرد آجدار 16 نیشابور 12متر 16 کیلوگرم A3 155,000 161,000
میلگرد آجدار 18 نیشابور 12متر 18 کیلوگرم A3 155,000 161,000
میلگرد آجدار 20 نیشابور 12متر 20 کیلوگرم A3 155,000 161,000
میلگرد آجدار 22 نیشابور 12متر 22 کیلوگرم A3 155,000 161,000
میلگرد آجدار 25 نیشابور 12متر 25 کیلوگرم A3 155,000 161,000
میلگرد آجدار 28 نیشابور 12متر 28 کیلوگرم A3 155,000 161,000
میلگرد آجدار 32 نیشابور 12متر 32 کیلوگرم A3 تماس بگیرید 163,000
میلگرد آجدار آناهیتا گیلان
calendar آخرین بروزرسانی: 1401/06/23 10:44
بولت
calendar آخرین بروزرسانی: 1401/06/16 12:17
محص‍ول حالت سایز واحد استاندارد قیمت کارخانه قیمت بنگاه
بولت آجدار سایز 14 بنگاه تهران 14 کیلوگرم A3 175,000 175,000
بولت آجدار سایز 16 بنگاه تهران 16 کیلوگرم A3 175,000 175,000
بولت آجدار سایز 18 بنگاه تهران 18 کیلوگرم A3 175,000 175,000
بولت آجدار سایز 20 بنگاه تهران 20 کیلوگرم A3 175,000 175,000
بولت آجدار سایز 22 بنگاه تهران 22 کیلوگرم A3 175,000 175,000
بولت آجدار سایز 25 بنگاه تهران 25 کیلوگرم A3 175,000 175,000
بولت آجدار سایز 28 بنگاه تهران 28 کیلوگرم A3 175,000 175,000
بولت آجدار سایز 32 بنگاه تهران 32 کیلوگرم A3 175,000 175,000
بولت آجدار سایز 36 بنگاه تهران 36 کیلوگرم A3 175,000 175,000
بولت آجدار سایز 40 بنگاه تهران 40 کیلوگرم A3 175,000 175,000
میلگرد آجدار ذوب آهن
calendar آخرین بروزرسانی: 1401/06/13 12:12
محص‍ول حالت سایز واحد استاندارد قیمت کارخانه قیمت بنگاه
میلگرد آجدار 12 ذوب آهن 12متر 12 کیلوگرم A3 تماس بگیرید تماس بگیرید
میلگرد آجدار 14 ذوب آهن 12متر 14 کیلوگرم A3 تماس بگیرید تماس بگیرید
میلگرد آجدار 16 ذوب آهن 12متر 16 کیلوگرم A3 157,000 تماس بگیرید
میلگرد آجدار 18 ذوب آهن 12متر 18 کیلوگرم A3 157,000 161,000
میلگرد آجدار 20 ذوب آهن 12متر 20 کیلوگرم A3 157,000 161,000
میلگرد آجدار 22 ذوب آهن 12متر 22 کیلوگرم A3 157,000 161,000
میلگرد آجدار 25 ذوب آهن 12متر 25 کیلوگرم A3 157,000 161,000
میلگرد آجدار 28 ذوب آهن 12متر 28 کیلوگرم A3 تماس بگیرید تماس بگیرید
میلگرد آجدار 32 ذوب آهن 12متر 32 کیلوگرم A3 تماس بگیرید تماس بگیرید
ارزانترین قیمت
calendar آخرین بروزرسانی: 1401/03/25 11:17
محص‍ول حالت سایز واحد استاندارد قیمت کارخانه قیمت بنگاه
ارزانترین میلگرد 5.5 12متر 5.5 کیلوگرم A1 150,000 156,000
ارزانترین میلگرد 6.5 12متر 6.5 کیلوگرم A1 189,000 تماس بگیرید
ارزانترین میلگرد 8 12متر 8 کیلوگرم A2 189,000 190,000
ارزانترین میلگرد 10 12متر 10 کیلوگرم A2 182,000 181,000
ارزانترین میلگرد 12 12متر 12 کیلوگرم A2 182,000 181,000
ارزانترین میلگرد 14 12متر 14 کیلوگرم A3 182,000 181,000
ارزانترین میلگرد 16 12متر 16 کیلوگرم A3 182,000 181,000
ارزانترین میلگرد 18 12متر 18 کیلوگرم A3 182,000 181,000
ارزانترین میلگرد 20 12متر 20 کیلوگرم A3 182,000 181,000
ارزانترین میلگرد 22 12متر 22 کیلوگرم A3 182,000 181,000
ارزانترین میلگرد 23 12متر 23 کیلوگرم A1 177,000 178,000
ارزانترین میلگرد 25 12متر 25 کیلوگرم A3 182,000 181,000
ارزانترین میلگرد 26 12متر 26 کیلوگرم A1 - -
ارزانترین میلگرد 28 12متر 28 کیلوگرم A3 182,000 181,000
ارزانترین میلگرد 30 12متر 30 کیلوگرم A1 - -
ارزانترین میلگرد 32 12متر 32 کیلوگرم A3 182,000 181,000
ارزانترین میلگرد 34 12متر 34 کیلوگرم A1 177,000 178,000
ارزانترین میلگرد 36 12متر 36 کیلوگرم A1 182,000 181,000
ارزانترین میلگرد 40 12متر 40 کیلوگرم A1 182,000 181,000
میلگرد ساده امیرآباد
calendar آخرین بروزرسانی: 1401/03/25 11:17
محص‍ول حالت سایز واحد استاندارد قیمت کارخانه قیمت بنگاه
میلگرد ساده 5.5 امیرآباد کلاف 5.5 کیلوگرم A1 تماس بگیرید تماس بگیرید
میلگرد ساده 6.5 امیرآباد کلاف 6.5 کیلوگرم A1 تماس بگیرید تماس بگیرید
میلگرد ساده کویر کاشان
calendar آخرین بروزرسانی: 1401/03/25 11:17
محص‍ول حالت سایز واحد استاندارد قیمت کارخانه قیمت بنگاه
میلگرد ساده 5.5 کویر کاشان کلاف 5.5 کیلوگرم A1 230,000 تماس بگیرید
میلگرد ساده 6.5 کویر کاشان کلاف 6.5 کیلوگرم A1 210,000 تماس بگیرید
میلگرد ساده 12 کویر کاشان 12متر 12 کیلوگرم A1 185,000 156,000
میلگرد ساده 14 کویر کاشان 12متر 14 کیلوگرم A1 185,000 156,000
میلگرد ساده 16 کویر کاشان 12متر 16 کیلوگرم A1 تماس بگیرید تماس بگیرید
میلگرد ساده 18 کویر کاشان 12متر 18 کیلوگرم A1 تماس بگیرید تماس بگیرید
میلگرد ساده 20 کویر کاشان 12متر 20 کیلوگرم A1 تماس بگیرید تماس بگیرید
میلگرد ساده 22 کویر کاشان 12متر 22 کیلوگرم A1 تماس بگیرید تماس بگیرید
میلگرد ساده 23 کویر کاشان 12متر 23 کیلوگرم A1 تماس بگیرید تماس بگیرید
میلگرد ساده 25 کویر کاشان 12متر 25 کیلوگرم A1 تماس بگیرید تماس بگیرید
میلگرد ساده 26 کویر کاشان 12متر 26 کیلوگرم A1 تماس بگیرید تماس بگیرید
میلگرد ساده 28 کویر کاشان 12متر 28 کیلوگرم A1 تماس بگیرید تماس بگیرید
میلگرد ساده 30 کویر کاشان 12متر 30 کیلوگرم A1 تماس بگیرید تماس بگیرید
میلگرد ساده 32 کویر کاشان 12متر 32 کیلوگرم A1 تماس بگیرید تماس بگیرید
میلگرد ساده 34 کویر کاشان 12متر 34 کیلوگرم A1 تماس بگیرید تماس بگیرید
میلگرد ساده 36 کویر کاشان 12متر 36 کیلوگرم A1 تماس بگیرید تماس بگیرید
میلگرد ساده 38 کویر کاشان 12متر 38 کیلوگرم A1 تماس بگیرید تماس بگیرید
میلگرد ساده 40 کویر کاشان 12متر 40 کیلوگرم A1 تماس بگیرید تماس بگیرید
میلگرد ساده 42 کویر کاشان 12متر 42 کیلوگرم A1 تماس بگیرید تماس بگیرید
میلگرد ساده 45 کویر کاشان 12متر 45 کیلوگرم A1 تماس بگیرید تماس بگیرید
میلگرد ساده 50 کویر کاشان 12متر 50 کیلوگرم A1 تماس بگیرید تماس بگیرید
میلگرد ساده ابهر
calendar آخرین بروزرسانی: 1401/03/25 11:17
محص‍ول حالت سایز واحد استاندارد قیمت کارخانه قیمت بنگاه
میلگرد ساده 5.5 ابهر کلاف 5.5 کیلوگرم A1 تماس بگیرید تماس بگیرید
میلگرد ساده 6.5 ابهر کلاف 6.5 کیلوگرم A1 تماس بگیرید تماس بگیرید
میلگرد ساده ذوب آهن اصفهان
calendar آخرین بروزرسانی: 1401/03/25 11:17
محص‍ول حالت سایز واحد استاندارد قیمت کارخانه قیمت بنگاه
میلگرد ساده 5.5 ذوب آهن کلاف 5.5 کیلوگرم A1 تماس بگیرید تماس بگیرید
میلگرد ساده 6.5 ذوب آهن کلاف 6.5 کیلوگرم A1 تماس بگیرید تماس بگیرید

سوالات متداول

وزن هر شاخه متناسب با گرید و استاندارد هر محصول و کارخانه تولید کننده متفاوت است.

اصولا همه میلگرد ها در طول 12 متری هستند.

حداقل تناژ قابل خرید 10 تا 12 تن از انبار تهران می باشد.

میلگرد ها مستقیما از درب کارخانه ها و انبار تهران بارگیری می شوند.

نظرات

name
email
جستجو
search
پشتیبانی

شما میتوانید از طریق واتس اپ و یا تماس تلفنی بصورت رایگان از کارشناسان ما مشاوره بگیرید